Z naší galerie

Přihlášení

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Dutch English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Jste zde

Domů

Ginkgo biloba 'Praga' (jinan dvoulaločný)

Ginkgo biloba 'Praga' (jinan dvoulaločný) - Foto: M.Schafferová

Tento pro naší zahradu tak charakteristický jinan skrývá mnoho zatím nevysvětlených tajemství (zejména ve svém původu).Ve starší literatuře jej můžeme najít pod pojmenováním ‘Pragensis’.To bylo v roce 1996 přejmenováno ve VÚKOZ v Průhonicích na současné platné ‘Praga’. Patří mezi nejznámější jedince jinanu v České republice.

Záhady okolo stáří i předků

Jeho historie sahá do 19. století, kdy byl před převzetím zahrady univerzitou vysazen tento samčí exemplář. Každým rokem pravidelně kvete. Ačkoli je mnoho spekulací a nadhodnocených údajů o jeho stáří, jeho věk se v současnosti odhaduje na 148–150 let. Vzhledem k tomu, že se některé exotické rostliny v Botanické zahradě pěstovaly nebo pěstují po mnoho desítek let v květináčích, kde rostou pomaleji, u báze tloustnou a koruna je redukována, může být ještě o něco starší. Některé zdroje hovoří o nálezu zbytků sudu v jeho blízkosti, v kterém mohl být pěstován.

Hovoří se i o jeho pravidelném tvarování v mladém věku, což mohlo dát základ současnému habitu. V literatuře bývá zaměňován s převislým kultivarem ‘Pendula’, avšak nevykazuje její znaky (větve jsou více vodorovné, než převislé). Je však pravděpodobné, že mohl být od této formy odvozen.

Zkušební roubování

V minulosti proběhlo zkušební roubování, kde jsme si ověřovali, zda rouby vykazují podobné vlastnosti a do jaké míry byl vzhled jinanu ovlivněn tvarováním. Ze třech způsobů roubování (kopulace, anglická kopulace a na kozí nožku) dopadla nejlépe anglická kopulace, úspěšnost uchycení roubů byla 90%. 

Zajímavé však je, že každý roubovanec měl jiný typ růstu. Některé exempláře měly po naroubování sklon silně převisat, podobně jako kultivar Ginkgo ‘Pendula’, jiné napodobovaly svého rodiče, tzn. rostly skoro vodorovně a malému procentu rostly větve trochu více nahoru.

Možné vysvětlení

Dendrolog, který roubování prováděl, zastává názor, že se jedná o náhodný semenáč vzatý z Ginkgo biloba ‘Pendula’, který však tím, že byl množen pohlavně, vykázal trochu jiné znaky než rodič, tedy roste vodorovně, oproti ‘Pendula’. Naneštěstí je však samcem, takže srovnávací výsev nelze provést.

Vzhledem k tomu, že staří zahradníci (v 18. a 19. stol.) mnoho kultivarů množili generativně, nikoliv jako v dnešní době striktně vegetativně, měli velkou šanci, že se v „populaci výsevu“ objeví nová genetická odchylka a tou je patrně naše ‘Praga’.

Tento jev lze pozorovat i u pohlavně množených kultivarů jiných druhů, např. Fagus sylvatica ’Atropunicea’ nebo ‘Rohanii’, u kterých se vždy najdou mladé exempláře červenější, méně červené a nebo zcela zelené. Navíc řez je u našeho jinanu praktikován jednou za 20–30 let, naposledy tomu tak bylo v roce 2010. Předtím do jeho růstu přibližně 25 let nikdo nezasahoval. Pokud by tedy neměl tento typ růstu v genech, druh by narostl již dávno do mohutnách rozměrů, nebo by jinanu začaly převisat větve jako převislému kultivaru ‘Pendula’. 

 

Text: Tomáš Vencálek | Foto: M. Shafferová & T. Procházka

Powered by Drupal

Studentský web PřF UK